Last ned som PDF

14 sider

0.97 MB

Forsiden av dokumentet FoU-strategi for samfunnssikkerhet 2015–2019

Strategi/plan

FoU-strategi for samfunnssikkerhet 2015–2019

Samfunnssikkerhet og beredskap er høyt prioritert av regjeringen og kunnskapsbasert forebygging er en av JDs fire hovedmål innen samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden. En til dels betydelig kunnskapsmangel gjør det krevende å lykkes med et systematisk arbeid for å redusere risiko og iverksette nødvendige tiltak. Forskning og utvikling er en sentral faktor for at JD skal oppfylle sin rolle innen samfunnssikkerhet og beredskap. Strategien om forskning og utvikling (FOU) for samfunnssikkerhet gjelder for perioden 2015-2019. Målgruppen er JD og omfatter særlig den forskning som JD finansierer. FoU-begrepet, slik det benyttes i strategien, innbefatter både forskning (grunnforskning og anvendt forskning) og utvikling. Strategien omtaler også FOU som del av utdanning innen samfunnssikkerhetsområdet. Strategien skal være et supplement og en utdyping av JDs FOU-strategi for justis- og beredskapssektoren 2015-2019 og øvrige strategier departementet har.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk