Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Forslag til strategi for økt konkurransekraft i havbruksnæringen

Strategi/plan

Forslag til strategi for økt konkurransekraft i havbruksnæringen

Rapport utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe under Regjeringsutvalget for marin verdiskaping (RMV) - ferdigstilt våren 2003

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk