Last ned som PDF

100 sider

5.8 MB

Forsiden av dokumentet Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023

Strategi/plan

Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023

Et samlet Storting har stilt seg bak forslaget om en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Denne handlingsplanen skal bidra til en fornyet og forsterket innsats i kampen mot rasisme og diskriminering.

Publisert

Eiere

Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgivere

Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk