Last ned som PDF

84 sider

0.83 MB

Forsiden av dokumentet Rettsregler, SMB og innovasjon

Evaluering

Rettsregler, SMB og innovasjon

Verdiskaping stilles sjelden opp som hovedmål ved utformingen av de viktigste rettsreglene for næringsvirksomhet. På tross av dette virker de reglene vårt prosjekt omfatter i hovedsak å være hensiktsmessig utformet. Prosjektet omfatter ikke lovverket om skatt, immaterialrett eller særlovgivning. På enkelte områder mener vi lovverket ikke er egnet til fremme verdiskaping eller innovasjon i små selskaper. Vi mener at ansettelsesvernet gir næringslivet liten fleksibilitet og høy risiko ved bruk av arbeidskraft. Videre ser vi behov for økt fleksibilitet i insolvensretten slik at antall konkurser reduseres og flere selskaper kan drives videre. Beskyttelsen av minoritetsaksjonærer kan styrkes. Disse konklusjonene bygger i hovedsak på en vurdering av reglenes ordlyd. Det er imidlertid praktiseringen som er avgjørende for virkningene, og knapphet på empiri om praktiseringen innebærer at kunnskapen om reglenes virkninger er mangelfull. Vi mener derfor at det er et betydelig forskningsbehov på dette feltet. Dessuten mener vi at fremtidige lovarbeider med relevans for næringsvirksomhet bør ha verdiskapingsperspektivet som et sentralt mål.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utførere

Econ Nordic og Advokatfirmaet Wiersholm AS

Språk

norsk

ISBN

8276456731