Last ned som PDF

194 sider

2.81 MB

Forsiden av dokumentet Førerstøttesystemer

Kartlegging

Førerstøttesystemer Status og potensial for framtiden

For fem ulike typer førerstøttesystem – automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems, varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems, feltskiftevarsler/kjørefeltholder, automatisk fartstilpasning (ISA) og alkolås/ruslås – er det utviklet scenarioer som beskriver hvordan utbredelsen av systemene vil utvikle seg fram til 2035. Scenarioene er utviklet med hjelp av en Delphistudie blant 41 eksperter på bilsikkerhet fra nordiske land. Det er estimert at antall drepte og hardt skadde (D+HS) i Norge kan gå ned med opptil 9% i løpet av de neste 20 årene i det «sannsynlige» scenarioet og med opptil 16% i det mest optimistiske scenarioet. Lengre fram i tid er det mest å vinne (i form av ytterligere reduksjoner av antall D+HS) ved å øke utbredelsen av de mest restriktive systemene. I nærmere framtid er det også mye å vinne av å akselerere utbredelsen av varslende ISA, automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems og feltskiftevarsler/kjørefeltholder.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Språk

norsk

ISBN

9788248016762