Last ned som PDF

92 sider

0.71 MB

Forsiden av dokumentet Deltakerundersøkelsen 2015

Kartlegging

Deltakerundersøkelsen 2015 Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen «Kompetanse for kvalitet»

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2015, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes erfaringer med det å ta videreutdanning. Dette er sjette gangen det er gjennomført en slik undersøkelse. Årets undersøkelse gikk ut til et større utvalg enn tidligere undersøkelser, og inneholdt for første gang spørsmål rettet til de som har sluttet på studiene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Cay Gjerustad og Kari Vea Salvanes

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232701292

Tema

utdanning og forskning