Tildelingsbrev

Utredning av sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Kulturdepartementet viser til Lotteritilsynets utredning av sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet, oversendt til departementet 15. mai 2015. Kulturdepartementet har oppfølgingsspørsmål knyttet til enkelte av Lotteritilsynets konklusjoner slik disse er presentert i utredningens sammendrag.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk