Last ned som PDF

63 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Vegsalt og tungmetaller i innsjøer langs veier i Sør-Norge 2010

Kartlegging

Vegsalt og tungmetaller i innsjøer langs veier i Sør-Norge 2010

Undersøkelser viser at avrenning av vegsalt, metaller og organiske miljøgifter kan gi miljøeffekter som saltsjiktning og biologiske effekter på vannlevende organismer i innsjøer. Økt salting, økt trafikk og krav i Vannforskriften gjør problemstillingen stadig viktigere. Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om det er en økning i problemet med saltsjiktning som gir oksygenfattig, stagnerende bunnvann, i tillegg til å undersøke innholdet av metaller i innsjøer. Undersøkelsen er en fortsettelse av tilsvarende undersøkelse i 2005. Innsjøene ligger i hovedsak nærmere enn 200 meter fra vegen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk

ISBN

9788257759551