Last ned som PDF

69 sider

0.97 MB

Forsiden av dokumentet Salt SMART - Optimal vinterdrift

Kartlegging

Salt SMART - Optimal vinterdrift Operasjonalisering av optimal vinterdrift med forslag til endringer i kontrakter

Arbeidspakke 1 har beskrevet god vinterdrift med redusert saltbehov. Arbeidspakke 2 har definert miljøsoner med behov for redusert saltforbruk. Håndbok 111 er revidert og fremmer nye krav drift og vedlikehold. Arbeidspakke 3 har beskrevet utfordinger med dagens kontraktsystem. Dette danner grunnlaget for denne rapporten om operasjonalisering av optimal vinterdrift. Den drøfter ulike kontraktsformer og innholdet i disse. Den fremmer forslag til endringer i kontraktsformer og krav, understøttet med kostnadskalkyler og beregnet saltreduksjon.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk