Last ned som PDF

93 sider

0.7 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonalt ID-kort

Forhåndsutredning

Nasjonalt ID-kort Sluttrapport februar 2007

En arbeidsgruppe foreslår å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle med fast bopel i Norge. For norske statsborgere skal kortet kunne brukes for reiser innen Schengen-området.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

lov og rett, beredskap