Ukategorisert

T-1449 Miljøvennlige og attraktive tettsteder

For å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret er det nødvendig å utvikle attraktive og miljøvennlige tettsteder i distriktene med gode og varierte tilbud. Denne publikasjonen presenterer de viktigste resultatene, erfaringene og anbefalingene

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk