Statusrapport

Miljøvennlige og attraktive tettsteder Erfaringer og anbefalinger fra Tettstedsprogrammet

For å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret er det nødvendig å utvikle attraktive og miljøvennlige tettsteder i distriktene med gode og varierte tilbud. Denne publikasjonen presenterer de viktigste resultatene, erfaringene og anbefalingene.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kommuner og regioner

Analysekriterier

erfaringer