Last ned som PDF

101 sider

2.78 MB

Forsiden av dokumentet Veger og snørskred

Kartlegging

Veger og snørskred Håndbok om sikring mot snøskred - Høringsutgave

Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold. Rapporten er et høringsutkast til en håndbok om sikring av veger mot snøskred, som ”Klima og transport” anbefaler inkludert i Staten vegvesens håndbokserie. Hensikten med håndboka er å gi ansatte i Statens vegvesen et faglig grunnlag for å planlegge og drifte veger som er utsatt for snøskred. I håndboka er det lagt vekt på å dekke de ingeniørmessige sidene ved sikring mot snøskred. Dette gjelder utforming og dimensjonering av sikringstiltak, fastlegging av grenser for skredfare og metoder for varsling av fare for skred.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk