Last ned som PDF

41 sider

0.78 MB

Forsiden av dokumentet Rapport om undersøkelse av lokalpolitikere 2006/2007.  En redegjørelse for undersøkelsens gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenser.

Vedlegg

Kartlegging

Rapport om undersøkelse av lokalpolitikere 2006/2007. En redegjørelse for undersøkelsens gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenser.

På vegne av Kommunal- og regionaldepartementet har Handelshøyskolen BI, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Handelshøyskolen BI

Forfatter

Lars Chr. Monkerud

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kommuner og regioner

Virkemidler

forvaltning/administrasjon