Last ned som PDF

23 sider

1.53 MB

Forsiden av dokumentet Implementing Norway’s national action plan 2015-2018 - Women, Peace and Security

Statusrapport

Implementing Norway’s national action plan 2015-2018 - Women, Peace and Security Annual Report 2016

Rapporten er Norges første årsrapport for implementeringen av Handlingsplanen 2015-2018.

Publisert

Eiere

Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet

Utførere

Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Barne- og familiedepartementet

Språk

engelsk

ISBN

9780520966390

Tema

lov og rett, beredskap