Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Veiledning av nyutdannede lærere og barnehagelærere: en evaluering av veiledningsordningen og veilederutdanningen

Evaluering

Veiledning av nyutdannede lærere og barnehagelærere: en evaluering av veiledningsordningen og veilederutdanningen

I kvalitetsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og KS presiseres det at kommuner og fylkeskommuner skal arbeide målrettet med å tilby veiledning til nytilsatte og nyutdannede pedagoger i barnehagen og skolen. Den uttalte målsettingen med denne veiledningsordningen er å sikre en god overgang mellom utdanning og yrke, og bidra til å rekruttere, utvikle og beholde dyktige barnehagelærere og lærere. Utdanningsmyndighetene tildeler midler til tiltak som styrker samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og barnehage-/skoleeierne om ordningen, og bidrar til finansieringen av studiepoenggivende veilederutdanning ved lærerutdanningsinstitusjonene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Management Consulting

Språk

norsk