Last ned som PDF

20 sider

0.28 MB

Forsiden av dokumentet Aksjelovens § 8-10: NHDs forvaltning av dispensasjonsordningen for aksjeselskapers forbud mot finansiering av kjøp av eiendeler i eget selskap med egne midler

Evaluering

Aksjelovens § 8-10: NHDs forvaltning av dispensasjonsordningen for aksjeselskapers forbud mot finansiering av kjøp av eiendeler i eget selskap med egne midler Utredning av økonomiske og administrative konsekvenser for næringslivet og forvaltningen

I medhold av Aksjelovens §8-10 forvalter NHD i dag en dispensasjonsordning fra forbudet mot finansiering av kjøp av eiendeler i eget selskap. NHD gi etter søknad dispensasjoner for det som i praksis er tilnærmet rene eiendomskjøp, men som rammes av forbudet fordi transaksjonen skjer ved kjøp av et aksjeselskap og ikke ved kjøp av eiendom. De fleste store eiendomstransaksjoner i dag skjer på denne måten og er motivert av skattemessige tilpasninger, samt å slippe betaling av dokumentavgift. I tilknytning til en gjennomgang av dispensasjonsordningen har Regelverksseksjonen i NHD bedt Orakel om å bistå med å vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene for eiendomsbransjen ved dagens forvaltningspraksis. Bakgrunnen for gjennomgangen er at mange av dispensasjonssøknadene er kurante å innvilge, men antallet medfører en belastning for næringslivet blant annet gjennom ventetid på opptil 3 måneder. Rapporten er også utarbeidet med sikte på å vise et generelt eksempel på bruk av standardkostnadsmodellen som verktøy i utredning av administrative konsekvenser ved endring eller etablering av regelverk som inkluderer informasjonskrav til det offentlige.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Orakel

Språk

norsk

Tema

Næringsliv