Last ned som PDF

33 sider

0.56 MB

Forsiden av dokumentet Utslippskutt i luftfart?

Evaluering

Utslippskutt i luftfart?

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert mulige virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten i Norge utover de tiltakene som er vurdert i Klimakur 2020.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Vista Analyse AS

Språk

norsk

ISBN

9788281260184