Last ned som PDF

41 sider

2.12 MB

Forsiden av dokumentet Allmennhetens tilgang til regulerte områder i byer og tettsteder

Forhåndsutredning

Allmennhetens tilgang til regulerte områder i byer og tettsteder En utredning av forekomst, virkninger og juridisk grunnlag

På vegne av KMD har Oslo Economics utført en utredning som belyser fordeler og ulemper ved bruk av avtaleklausuler framfor regulering til offentlig formål for å ivareta allmenhetens interesser i det offentlig rom. Rapporten baserer seg på dokumentstudier, intervjuer med kommuner og andre relevante aktører og spørreundersøkelse rettet mot store norske kommuner.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Oslo Economics AS

Forfatter

Asbjørn Englund

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

allmenhetens interesser

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

kvalitet virkning/effekt