Kartlegging

Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren - rapporter fra kartleggingen

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører Asplan Viak og Fafo en kartlegging av strategiplanen Kompetanse i barnehagen, Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk