Last ned som PDF

106 sider

4.08 MB

Forsiden av dokumentet Grøntsektoren mot 2035

Strategi/plan

Grøntsektoren mot 2035 Sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk

I jordbruksoppgjøret 2019 jf. Prop. 120 S (2018-2019) ble det enighet om en satsing på innovasjon og vekst i grøntsektoren, med mål om å øke norskandelen og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Som en del av satsingen ble det etablert et rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren. Utvalget fikk følgende mandat: «Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, potet og blomster). Utvalget skal blant annet vurdere markedsmuligheter og ulike markedskanaler, innovasjonsbehov, potensial for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjonen, samt rekruttering».

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utfører

Utvalg

Forfatter

Anita Krohn Traaseth mfl.

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk