Last ned som PDF

26 sider

12.07 MB

Forsiden av dokumentet Tilstandskontroll av sprøytebetong i sju tunneler

Kartlegging

Tilstandskontroll av sprøytebetong i sju tunneler Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Denne rapporten gir en oppsummering av resultater fra undersøkelse av bestandigheten til sprøytebetong brukt som bergsikring i sju tunneler. Undersøkelsene har omfattet visuelle registreringer, utboring av kjerner for videre undersøkelser, samt prøvetaking av utfellingsprodukter og vann. Laboratorieundersøkelse av betongkjerner omfattet trykkfasthet, fiberinnhold, densitet, full PF, DS/fukt, karbonatisering, fiberkorrosjon og strukturanalyse med plan- og tynnslip. I tillegg ble det laget kloridprofiler fra prøver fra de undersjøiske tunnelene. Resultatene viste at sprøytebetongen generelt var i god stand, men med varierende grad av heft til berget. I noen av tunnelene var det enkelte områder der sprøytebetongen var noe nedbrutt, bl.a. grunnet thaumasittangrep.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk