Last ned som PDF

34 sider

16.21 MB

Forsiden av dokumentet Landbruks- og matministerens Ungdomsråd for Landbruket

Kartlegging

Landbruks- og matministerens Ungdomsråd for Landbruket

Gjennom Ungdomsråd for landbruket ønsker Landbruks- og matministeren dialog med ungdom for å høre hva de legger vekt på i sitt yrkesvalg. Ungdomsrådet skal gi råd om landbrukspolitikken med utgangspunkt i egen kunnskap og erfaring. Gjennom denne rapporten gir ungdomsrådet noen innspill til landbrukspolitikken for å bedre rekrutteringen til en kompetansekrevende, innovativ og spennende næring i utvikling.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Mat, fiske og landbruk

Virkemidler

kompetanseheving/rekruttering