Last ned som PDF

20 sider

2.51 MB

Forsiden av dokumentet Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter fra 2003

Strategi/plan

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter fra 2003

Å fremme og beskytte menneskerettighetene til jenter og kvinner som har blitt, eller står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse, ligger til grunn for Regjeringens internasjonale handlingsplan mot kjønnslemlestelse av jenter.Regjeringen vil styrke bidraget til kampen mot kjønnslemlestelse, blant annet gjennom en aktiv fokusering på temaet i våre politiske samtaler og gjennom økte tilskudd til frivillige og internasjonale organisasjoner.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

8271777181