Last ned som PDF

86 sider

1.21 MB

Forsiden av dokumentet Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill

Forhåndsutredning

Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Rambøll utredet mulige økonomiske konsekvenser ved en eventuell innføring av en lisensordning for pengespill hvor også andre pengespillselskaper får adgang til det norske regulerte markedet. En grundig informasjonsinnhenting har ledet fram til en scenarioanalyse av de økonomiske konsekvensene ved en eventuell omregulering av deler av markedet.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk

Tema

økonomi

Analysekriterier

virkning/effekt