Last ned som PDF

51 sider

2.91 MB

Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning (KVU): E 10/rv. 85 Evenes - Sortland

Vedlegg

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning (KVU): E 10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes - Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Statens vegvesen

Språk

norsk