Last ned som PDF

184 sider

5.3 MB

Forsiden av dokumentet ITU Monitor 2007

Kartlegging

ITU Monitor 2007 Skolens digitale tilstand 2007

ITU Monitor 2007 viser at det på flere områder har skjedd en positiv utvikling i skolenes bruk av IKT i løpet av de siste par årene. For grunnskolens del har det særlig vært en markant økning i omfanget, det vil si at IKT brukes langt hyppigere til skolearbeid av både elever og lærere enn i 2005. Det er fortsatt store forskjeller mellom grunnskolen og den videregående skolen, ved at den videregående skolen har kommet mye lenger enn grunnskolen i å integrere bruken av IKT i det daglige faglig-pedagogiske arbeidet. Det er også fortsatt et stort uutnyttet potensial i den måten IKT brukes på, ved at mange tilgjengelige verktøy og funksjoner bare blir benyttet i liten grad. Vi ser likevel en gledelig utvikling i det at IKT brukes mer i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag både i grunnskolen og i videregående skole. Samtidig er forskjellene mellom elever på samme trinn fortsatt store og faren for utvikling av digitale skiller i høy grad til stede.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

engelsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788215012193