Last ned som PDF

22 sider

0.61 MB

Forsiden av dokumentet Kostnadseffektive støytiltak

Kartlegging

Kostnadseffektive støytiltak Spørreundersøkelse og workshop

Rapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse og workshop, gjennomført på våren 2019 innen FoUprogrammet Kostnadseffektive støytiltak. Rapporten viser til muligheter og anbefaling på hva som kan gjøres for å få tatt i bruk støysvake vegdekker og om hvordan Statens vegvesen burde satse videre for å minske støybelastningen fra vegtrafikken.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk