Last ned som PDF

33 sider

2.87 MB

Forsiden av dokumentet Testprosjekt Fra PMS til RMMS?

Studie

Testprosjekt Fra PMS til RMMS? Test av om PMS er egnet som generelt forvaltnings-system for vegvedlikehold

Rapporten omhandler en vurdering og test av om dekkeplanleggingssystemet PMS (pavement management system) har funksjonalitet som kan brukes til forvaltning og planlegging for andre objekt enn vegdekker. Et begrenset vegnett i Hedmark er brukt som testområde. Det er gjennomført en metodeutvikling og en systemtilpasning i en testversjon av PMS, Konklusjonen er at PMS, med noen enkle justeringer, vil kunne være egnet til både strategisk og operativ planlegging for flere vegobjekt enn dekker.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk