Last ned som PDF

86 sider

3.06 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av vekslingsmodell
i fag- og yrkesopplæringen

Evaluering

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen Delrapport 2

Rapporten er andre delrapport i en serie på fire rapporter fra evalueringen av utprøvingen av vekslingsmodeller. Denne delrapporten handler om faglig utvikling, motivasjon og gjennomføring for elevene/lærlingene som går i vekslingsløp. Vekslingsmodeller skiller seg fra ordinær 2+2-modell på flere måter: sterkere vekt på faglig fordypning, tidligere eller mer opplæring i bedrift, normalt ved at man går over til å bli lærling tidligere i opplæringsløpet, og hyppigere veksling mellom skole og bedrift. I rapporten ser vi hvordan disse elementene påvirker elevers/lærlinger faglige utvikling og motivasjon i seks ulike case: to i bygg- og anleggsteknikk (tømrer), to i helse- og oppvekstfag (helsefagarbeider) og ett i teknikk og industriell produksjon (bilfag, lette kjøretøy) og ett i service og samferdsel (flere fag).

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

FAFO

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232702398