Last ned som PDF

96 sider

2.15 MB

Forsiden av dokumentet Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen

Studie

Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere

Barnehagen utgjør en unik læringsarena utenfor hjemmet og har en viktig helsefremmende og forebyggende funksjon. Måltidene i barnehagen har en viktig miljøskapende verdi og har betydning for blant annet helse, trivsel og læring. Et sunt mattilbud i barnehagen er særlig viktig for de som kommer fra hjem hvor bevisstheten rundt kosthold og levevaner er lav. Da en stor andel barn tilbringer mange timer i barnehagen hver dag er det viktig at de får sunn mat i tilstrekkelige mengder utover hele dagen så de har overskudd til lek og læring. Det anbefales at barn i barnehage er fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag i form av utelek eller annen fysisk aktivitet. Anbefalingen er basert på at det er en klar og sterk sammenheng mellom regelmessig fysisk aktivitet og god helse. ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” har blant annet til formål å bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Formålet med denne undersøkelsen var å få kunnskap om tilbudet av mat og drikke og organiseringen av måltider, samt fysisk aktivitet og enkelte fagområder innenfor miljørettet helsevern i landets barnehager. Videre ønsket man å se på utviklingen over tid, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2005. Det var også ønskelig å se på oppslutningen om og mulig effekt av satsingene ”Bra mat i barnehagen” og ”Fiskesprell”. Undersøkelsen ble gjennomført blant styrere og pedagogiske ledere i et landsrepresentativt utvalg av 2852 ordinære offentlige og private barnehager. Deltakelsen var på 48 % blant styrerne og 39 % blant de pedagogiske lederne. Undersøkelsen viste at det daglige tilbudet av mat og drikke i landets barnehager på mange måter er innenfor myndighetenes anbefalinger.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg