Last ned som PDF

107 sider

3.49 MB

Forsiden av dokumentet Kostnadskartlegging av voksenopplæring

Kartlegging

Kostnadskartlegging av voksenopplæring Analysepakke og faktapakke

Deloitte AS har på oppdrag fra Livsoppholdsutvalget kartlagt kostnadene ved drift av utvalgte kommuners og samtlige fylkeskommuners grunnopplæring for voksne. Dette inkluderer blant annet å utarbeide en oversikt over gjennomsnittskostnader, samt å identifisere kostandsdrivere.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Deloitte AS

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning