Last ned som PDF

71 sider

1.22 MB

Forsiden av dokumentet På ramme alvor

Vedlegg

Forhåndsutredning

På ramme alvor Alvorlighet og prioritering

Regjeringen nedsatte 24. juni 2015 en arbeidsgruppe med oppdrag å vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen skulle levere sin rapport innen 1. november 2015. Vurdering av alvorlighet er relevant for prioritering på alle nivå i helsetjenesten, og arbeidsgruppen konkluderer med at et alvorlighetskriterium bør komme i to former: En bred tekstlig beskrivelse, primært til bruk i klinisk praksis og ved fastsettelse av frist for behandling; og en spisset operasjonaliserbar form til bruk ved beslutninger på gruppenivå, slik som innføring av nye metoder, nye legemidler eller større folkehelsetiltak

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Jon Magnussen mfl

Språk

norsk