Forhåndsutredning

På ramme alvor Alvorlighet og prioritering

Regjeringen nedsatte 24. juni 2015 en arbeidsgruppe med oppdrag å vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen skulle levere sin rapport innen 1. november 2015. Vurdering av alvorlighet er relevant for prioritering på alle nivå i helsetjenesten, og arbeidsgruppen konkluderer med at et alvorlighetskriterium bør komme i to former: En bred tekstlig beskrivelse, primært til bruk i klinisk praksis og ved fastsettelse av frist for behandling; og en spisset operasjonaliserbar form til bruk ved beslutninger på gruppenivå, slik som innføring av nye metoder, nye legemidler eller større folkehelsetiltak

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Jon Magnussen mfl

Språk

norsk