Last ned som PDF

83 sider

2.75 MB

Forsiden av dokumentet Tilstandsrapport for fagskolene 2015

Statusrapport

Tilstandsrapport for fagskolene 2015

Årets tilstandsrapport om fagskolene fra Kunnskapsdepartementet er den femte i rekken. Gjennomgangen gir mulighet til å identifisere utviklingstrekk i sektoren. Med økt lengde på tidsseriene vil det øke mulighetene for å gjøre dypere analyser av fagskolesektoren. Likevel er fire års lengde på dataseriene noe kort til å få gjennomført gode analyser. Sektoren har vært gjennom store endringer som ikke direkte fremgår i statistikken, men som vil bidra til kvalitetsutvikling og gjennom det påvirke statistikken. Økt oppmerksomhet på fagskolene som et selvstendig utdanningsnivå, gjennom for eksempel arbeidet til Nasjonalt fagskoleråd, publisering av statistikk fra DBH-Fagskolestatistikk (DBH-F) og rapporten fra Fagskoleutvalget (NOU 2014:14), bidrar alle til utvikling i sektoren.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning

Nøkkelord

Fagskole, Fagskoler