Last ned som PDF

58 sider

0.98 MB

Forsiden av dokumentet Fotgjengerskader i Oslo i 2016

Studie

Fotgjengerskader i Oslo i 2016 En analyse av skadedata fra Oslo legevakt

Eneulykker blant fotgjengere har tradisjonelt fått liten oppmerksomhet ettersom de ikke inngår i definisjonen av trafikkulykker (påkjørsler). Oslo skadelegevakt samlet i 2016 inn data om totalt 6309 fotgjengerskader. Hele 97 prosent av disse er eneulykker. De fleste ulykkene er lite alvorlige (små brudd, hjernerystelse, sårskader), men sju prosent er alvorlig skader (kompliserte brudd, alvorlige hodeskader). Det skjer flest skader der folk går mest – på fortau og i gangfelt. Om vinteren er det mer enn dobbelt så mange fotgjengerskader som om sommeren. De fleste skadene om vinteren skjer pga. fall på is og snø. De fleste som skades, har brudd eller forstuinger i armer eller bein. Flere kvinner enn menn skades som fotgjengere, og forskjellen øker med økende alder. Bedre vinterdrift vil kunne redusere antallet fotgjengerskader betydelig. Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen og inngår i forskningsprogrammet «Bedre sikkerhet i trafikken» (BEST).

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Hanne Beate Sundfør og Torkel Bjørnskau

Språk

norsk

ISBN

9788248021070