Last ned som PDF

49 sider

1.89 MB

Forsiden av dokumentet Dataforvaltning og -deling i kommunane

Forhåndsutredning

Dataforvaltning og -deling i kommunane

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Agenda Kaupang gjennomført en kartlegging for å få kunnskap om status i kommunenes arbeid med å forvalte og dele data for viderebruk. Denne rapporten skal bidra til å gi et bedre kunnskapsgrunnlag på feltet.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Agenda Kaupang

Forfattere

Kristin Brænden, Øystein Lorvik Nilsen, Gjermund Lanestedt, Morten Stenstadvold og Tom E. Markussen

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

digitalisering

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet