Last ned som PDF

34 sider

5.86 MB

Forsiden av dokumentet Utredning om dyrking og anvendelse av tare, med spesiell fokus på bioenergi i nordområdene

Forhåndsutredning

Utredning om dyrking og anvendelse av tare, med spesiell fokus på bioenergi i nordområdene

Det har vært økende oppmerksomhet om potensialet for produksjon av bioenergi fra marine kilder. Fiskeri- og kystdepartementet finansierte derfor en utredning gjennomført av SINTEF Fiskeri og Havbruk AS om dyrking og anvendelse av tare, med spesiell fokus på bioenergi i nordområdene. Denne rapporten drøfter dagens anvendelse og muligheter som ligger på området. For å lykkes med fullskala produksjon av tare til biodrivstoff, er det fortsatt mange utfordringer. På kort sikt bør hovedfokuset være målrettet forskning og utvikling for å utvikle storskala dyrkingsteknologi og prosesser for behandling av råstoffet. En koordinert satsning på å utvikle storskala dyrking av makroalger vil kunne bidra til en betydelig økning av mengden biodrivstoff produsert i Norge.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Aleksander Handå, Silje Forbord, Ole Jacob Broch, Roger Richardsen og Jorunn Skjermo

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788214049114

Tema

Mat, fiske og landbruk

Analysekriterier

mulighetsrommet