Last ned som PDF

67 sider

1.64 MB

Forsiden av dokumentet Forslag til prioritering av bittavvik som inngår i folketrygdens stønad til kjeveortopedi

Evaluering

Forslag til prioritering av bittavvik som inngår i folketrygdens stønad til kjeveortopedi

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet legger Helsedirektoratet frem forslag til en ny prioritering av tilstandene som inngår i folketrygdens stønad til kjeveortopedisk behandling. Forslaget innebærer en endring i rekkefølgen på tilstandene som inngår i gruppe c, og visse tilleggskrav til de eksisterende vilkårene for stønad. Forslaget berører de minst alvorlig og lavest prioriterte bittavvikene i dagens stønadsordning. Forslag til prioritering er basert på vurderinger gjort i samarbeid med Den norske tannlegeforening, Norsk Kjeveortopedisk Forening og Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Vurderinger er gjort oppimot prioriteringskriteriene alvorlighet, nytte, ressurs, slik kriteriene er definert i NOU 2018:16 Det viktigste først. Hensikten med foreslåtte endringer er å sikre rett prioritering av stønad.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg