Last ned som PDF

99 sider

1.55 MB

Forsiden av dokumentet SaltSMART - miljøkonsekvenser ved salting av veger

Kunnskapsoppsummering

SaltSMART - miljøkonsekvenser ved salting av veger En litteraturgjennomgang

I litteraturundersøkelsen er det gjort en gjennomgang av litteratur innen hvilke miljøskader bruk av avisingskjemikalier i vinterdriften kan gi overflatevann (flora og fauna), grunnvann, på planter og i jord. Det gis vurderinger av de mest aktuelle alternativene til natriumklorid. Det gis også en oversikt over håndtering av salt overvann fra veg.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk

ISBN

8274673492