Last ned som PDF

30 sider

2.21 MB

Forsiden av dokumentet Klassifisering av helserelatert forskning med Health Research Classification System (HRCS)

Statusrapport

Klassifisering av helserelatert forskning med Health Research Classification System (HRCS) Pilotprosjekt i Norges forskningsråd

Health Research Classification System (HRCS) er et verktøy for å klassifisere og analysere finansiering av helserelatert forskning i bred forstand. Med en plan om å ta dette systemet i bruk for porteføljeanalyse har Norges forskningsråd gjennomført en pilotstudie med klassifisering av utvalgte prosjekter. Målsettingen har vært å vurdere potensialet i og gjennomførbarheten av å klassifisere Forskningsrådets prosjekter med HRCS, samt å vurdere alternative fremgangsmåter for klassifiseringen. Piloten har inkludert 50 prosjekter innvilget i 2010 med en totalbevilgning på 246 mill. kroner.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212029675

Tema

utdanning og forskning