Last ned som PDF

104 sider

1.45 MB

Forsiden av dokumentet Eiendomsdannelse i fortettings- og transformasjonsområder

Evaluering

Eiendomsdannelse i fortettings- og transformasjonsområder

Høgskulen på Vestlandet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert forbedringer i reglene om eiendomsdannelse ved planlegging og gjennomføring av bytransformasjon. Formålet er å gjøre prosessene mer effektive. Forslagene berører bl.a. plan- og bygningsloven, matrikkelloven, tinglysingsloven. I tillegg til en gjennomgang og evaluering av lovverket er det gjennomført dybdeintervju med aktører i privat og offentlig sektor, for å innhente erfaringer med eiendomsorganiseringen slik den gjennomføres i praksis per i dag. Det er også innhentet synspunkter på regelverket og mulighetene for forbedring fra intervjuobjektene.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Høgskulen på Vestlandet

Forfattere

Sjur K Dyrkolbotn, Leiv Bjarte Mjøs og Arve Leiknes

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

effektivitet