Last ned som PDF

24 sider

7.99 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av kraftproduksjon fra strømning langs ferjefri E39

Kartlegging

Vurdering av kraftproduksjon fra strømning langs ferjefri E39

Rapporten ser på potensialet for kraftproduksjon i forbindelse med mulige brukryssinger langs en fergefri E39. Da tidevannsstrømmen er den mest stabile strømmen har vi konsentrert oss om denne. Energien i strømmen er anslått på grunnlag av etablerte formler for energitetthet og energifluks. Andre former for energiuttak er også kort omtalt. Både strømobservasjoner og estimater av strømstyrke basert på tidevannsforskjeller og fjordarealer er brukt i estimatene. Generelt viser våre beregninger at potensialet for energiuttak fra tidevannsstrøm er begrenset. Dette skyldes at de planlagte bruene vil gå over relativt breie og dype fjorder hvor en må regne med små strømhastigheter. Det finnes flere kjente sterke tidevannsstrømmer nær den aktuelle veitraseen der det bør være mulig å produsere energi fra tidevannsstrøm ved hjelp av turbiner. Noen av disse er omtalt.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk

ISBN

9780273717720