Last ned som PDF

53 sider

1.15 MB

Forsiden av dokumentet Voksenagronomen - utredning av en nasjonal modell

Forhåndsutredning

Voksenagronomen - utredning av en nasjonal modell

Staten og jordbrukets organisasjoner ble i jordbruksoppgjøret i 2016, Prop 133 S, enig om å gjennomføre en utredning av en nasjonal modell for voksenagronom. Det finnes ulike tilbud om agronomutdanning for voksne i Norge, populært kalt voksenagronom. Landbruks- og matdepartementet er oppdragsgiver for utredningen av en nasjonal modell for voksenagronom. Trøndelag Forskning og Utvikling AS har sammen med Østlandsforskning AS gjennomført utredningen. Ulike utdanningstilbud om voksenagronom er kartlagt og har gitt innspill til forslag om en nasjonal modell for voksenagronom bygd på læreplanen for Vg2 landbruk og gartnernæring og Vg3 landbruk.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Margrete Haugum, Bjørnar Sæther, Merethe Lerfald og Roald Sand

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

Jordbruk, mat