Last ned som PDF

24 sider

0.44 MB

Forsiden av dokumentet Endringer i aktivitet i helsetjenester mars 2020

Kartlegging

Endringer i aktivitet i helsetjenester mars 2020 Foreløpige tall

I Helsedirektoratets tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet fremgår det at Helsedirektoratet har ansvar for å følge med på aktivitetsutviklingen i helse- og omsorgstjenestene. På grunn av den ekstraordinære situasjonen knyttet til Covid-19 er det bedt om månedlige rapporter for mars og april om aktivitetsutviklingen i spesialisthelsetjenestene og for tjenester med refusjoner fra Helfo. Formålet med denne rapporten er å beskrive tilgjengelige data på endringer i omfanget av helse- og omsorgstjenester i mars 2020. Foreløpige data fra sykehusene viser at det var nedgang i både planlagt og akutt aktivitet ved somatiske sykehus i mars 2020 sammenlignet med mars 2019. Samlet nedgang i aktivitet (målt i DRG-poeng) var 25 prosent. Innen psykisk helsevern og TSB har nedgangen vært størst i psykisk helsevern for voksne, og omfatter både døgnopphold (9 prosent) og polikliniske konsultasjoner (16 prosent). I psykisk helsevern for barn og unge var det en nedgang i polikliniske konsultasjoner på 9 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. I mars 2020 var det en økning i antallet pasienter som hadde kontakt med fastlege og legevakt sammenlignet med mars 2019. Økningen var 11 prosent for legevakt og 12 prosent for fastlegene.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk