Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet - Lofoten

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet - Lofoten

Analysen bygger i all hovedsak på det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvalningsplanen for Barentshavet-Lofoten, utarbeidet av de rådgivende gruppene Faglig forum under ledelse av Norsk Polarinstitutt, Ovrvåkningsgruppen under ledelse

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Språk

norsk