Last ned som PDF

93 sider

5.11 MB

Forsiden av dokumentet Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon

Kartlegging

Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon

Rapporten er utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Formålet med rapporten er å beregne anslag på de merkostnadene som oppstår i kommunal tjenesteproduksjon som følge av at befolkningen vokser. Anslaget på slike demografikostnader er et sentralt element i den årlige fastsettingen av økonomisk ramme for kommunesektoren i forbindelse med Kommuneproposisjonen og Statsbudsjettet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Telemarksforskning

Forfattere

Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder

Språk

norsk

ISBN

9788274019188

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Kommunenes økonomi, Fylkeskommunenes økonomi

Analysekriterier

kostnader