Last ned som PDF

48 sider

1.04 MB

Forsiden av dokumentet Utredning om det norske leiemarkedet

Forhåndsutredning

Utredning om det norske leiemarkedet

Leieboerforeningen har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en utredning som ser på utviklingsmuligheter i den norske leiesektoren. I rapporten drøfter vi problemstillinger innen tre hovedområder; vanskeligstiltes bosituasjon og bomiljø i kommunale boliger, rammebetingelser for profesjonelle utleiere, og botrygghet og juridisk rammeverk for leiesektoren

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Leieboerforeningen

Forfatter

Stefan Runfeldt mfl.

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

leiebolig

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet