Last ned som PDF

82 sider

0.66 MB

Forsiden av dokumentet Bærekraftig og kompakt byutvikling

Evaluering

Bærekraftig og kompakt byutvikling Evaluering av "Plansatsing mot store byer"

Denne studien er en evaluering av programmet «Plansatsing mot store byer», som pågår fra 2013–2017. «Plansatsing mot store byer» er et femårig program fra 2013–2017 for å medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging, i de fire største byområdene: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Studien er gjennomført fra desember 2016 til juni 2017, slik at det er hva som har skjedd i perioden 2013–2016 som er underlagt denne evalueringen. Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet er oppdragsgiver for studien utført av Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Elisabeth Angell, Gro Marit Grimsrud og Tord Skogedal Lindén

Språk

norsk

ISBN

9788280951168

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

by- og stedsutvikling