Last ned som PDF

169 sider

1.96 MB

Forsiden av dokumentet Stadig viktigere. Etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2004.

Evaluering

Stadig viktigere. Etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2004.

Oxford Research har gjennomført denne etterundersøkelsen som en del av kundeeffektundersøkelsene (KEU) for 2004. Bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004 er intervjuet angående resultatene av det støttede prosjektet. Undersøkelsen er basert på svarene som bedriftene har oppgitt ca. 4 år etter mottatt støtte. De samme bedriftene ble intervjuet året etter de mottok støtten om deres forventning til prosjektet (Førundersøkelsen). Disse forventningene sammenholdes i denne rapporten med de resultater som prosjektene har avstedkommet. Rapporten har et eget kapittel knyttet til bedrifter som er ledet av kvinner. Det er svært mange positive funn i etterundersøkelsen av 2004-årgangen, og resultatene har forbedret seg på mange vesentlige indikatorer fra tidligere år.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Oxford Research AS

Forfattere

Rune Stiberg-Jamt, Stine Meltevik og Bjørn Brastad

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Næringsliv

Virkemidler

finansieringsordning

Analysekriterier

resultater