Last ned som PDF

42 sider

0.97 MB

Forsiden av dokumentet Medikamentell abort hos avtalespesialist

Evaluering

Medikamentell abort hos avtalespesialist Prøveprosjekt mars 2015 – mars 2017

Helsedirektoratet fikk i 2011 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å iverksette et toårig prøveprosjekt der avtalespesialister i gynekologi kunne tilby medikamentell abort før utgangen av 9. svangerskapsuke. Dette skulle være et supplement til tilbudet ved sykehusene. Prøveprosjektet ble igangsatt etter initiativ fra Norsk gynekologisk forening. Helsedirektoratet fikk i oppdrag av departementet å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet i nært samarbeid med fagmiljøet. Formålet med prøveprosjektet var å øke kvinnens valgfrihet, og å bedre tilgjengeligheten til abort ved å etablere et lavterskeltilbud med medikamentell abort hos avtalespesialister. Det var også ønskelig å frigjøre noe kapasitet ved helseforetakene. Prøveprosjektet har vært en implementeringsstudie, der man i tillegg til å evaluere pasientenes tilfredshet med prøvetilbudet også ønsket å høste erfaringer fra organisering og samhandling mellom avtalespesialistene og sykehusene. Prøveprosjektet fant sted i perioden mars 2015–mars 2017, og rundt 500 kvinner deltok i prosjektet. Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet og inkluderer tilbakemeldinger fra kvinnene som deltok i prosjektet og fra de ni involverte avtalespesialistene i bykommunene Oslo, Bærum, Stavanger og Bergen. Tilbakemeldingene er meget positive, men prøveprosjektet har også synliggjort hvilke avklaringer og tilrettelegginger som er nødvendige hvis ordningen skal kunne videreføres og bli et tilbud til kvinner i hele landet. Dette blir det nærmere redegjort for i rapportens siste del.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg